fbpx

CELE PROGRAMU

  • Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
  • Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
  • Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zakres Podmiotowy

Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Beneficjentami Programu są osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadkowie i osoby im najbliższe.

PARTNERZY

PARTNERZY

FUNDACJA ROZWOJU "PATRIA"

Wygoda 89, 43-608 Jaworzno,

KRS 0000288450
NIP 6321939511
REGON 240735767

PKO BP S.A.
91 1020 2528 0000 0402 0200 5155

e-mail: kontakt@fundacja-patria.pl